Archive for Tag: CLB5

مهاجرت پرستاران

مهاجرت پرستاران

مهاجرت پرستاران از طریق پیشنهاد کار مناسب در استان نیوبرانزویک الزامات این روش: داشتن مدرک تحصیلی در رشته پرستاری یا سایر رشته های مرتبط داشتن حداقل مدرک زبان در حد CLB5   داشتن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط  در پنج سال گذشته

بیشتر بخوانید
New Brunswick

مهاجرت مدیران مشاغل

به اطلاع هموطنان عزیز می رساند برنامه کارآفرینی استان نیوبرونزویک کانادا به عنوان بهترین برنامه استانی در میان استانهای کانادا برای مهاجرت مدیران و صاحبان مشاغل به کانادا می باشد این روش در حال حاضر تنها روش استانی است...

بیشتر بخوانید