Archive for Tag: صدور ویزای ویزیتوری

به روز شدن سیستمهای اداره مهاجرت کانادا

اداره مهاجرت کانادا

به روز شدن سیستمهای اداره مهاجرت کانادا آقای شان فریزر، وزیر محترم  مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اعلام کرد اقداماتی برای بهبود روند فعالیتها و مدرن نمودن سیستم مهاجرت در حال انجام است. در اصلاحیه بودجه سال ۲۰۲۱ دولت...

بیشتر بخوانید