Archive for Tag: راجرز

خرابی سیستم شبکه علت اصلی قطع اینترنت راجرز در کانادا

علت قطع اینترنت راجرز

Staffieri گفت که تیم آنها متشکل از کارشناسان فنی برجسته و فروشندگان جهانی به بررسی علت اصلی قطع و "تعیین اقدامات برای افزایش افزونگی در شبکه‌ها و سیستم‌های ما ادامه می‌دهند."

بیشتر بخوانید
ورود فناوری اینترنت نسل پنج (5G) به فردریکتون

اینترنت نسل پنج (5G) به فردریکتون

ورود فناوری اینترنت نسل پنج (5G) به فردریکتون هفته گذشته شرکت راجرز و شهرداری فردریکتون اعلام کردند که در حال حاضر فناوری اینترنت نسل پنج از طریق ارائه دهنده اینترنت در شهر موجود است. اینترنت نسل پنج شرکت راجرز با...

بیشتر بخوانید