Archive for Tag: دانشکده مدیریت UNB

کمک دانشگاه UNB به دانشجویان برای یافتن بازار کار

کمک دانشگاه UNB

Catalyst یک برنامه یادگیری تجربی مبتنی بر مشاوره است که توسط دفتر آموزش تجربی UNB ایجاد شده است که دانشجویان را برای کمک به سازمان های وابسته به NB در پاسخ به چالش های فوری آماده می کند.

بیشتر بخوانید
ایجاد ارتباط بین شرکت ها و دانشجویان مستعد بین المللی توسط برنامه کارآموزی دانشجویان فارغ التحصیل در دانشکده مدیریت UNB

دانشجویان فارغ التحصیل در دانشکده مدیریت UNB

با شناخت این چالش ها، دانشکده مدیریت دانشگاه نیوبرانزویک به دانشجویان بین المللی ثبت نام شده در برنامه های تحصیلات تکمیلی خود، یادگیری تجربی و عملی لازم را برای موفقیت در برخی از بخش های شغلی کانادا که سریع...

بیشتر بخوانید