Archive for Tag: برنامه اسپانسرشیپی

برنامه اسپانسرشیپی ۲۰۲۱

برنامه اسپانسرشیپی ۲۰۲۱

اداره مهاجرت کانادا بیستم جولای 2021  اعلام کرد که حداکثر 30000 درخواست اضافی را برای والدین (شامل پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ)  می پذیرد و به کانادایی ها و دارندگان اقامت دایم  بیشتر از هر زمان دیگر فرصتی می دهد...

بیشتر بخوانید