Archive for Tag: افزایش قیمت بنزین

نرخ تورم ملی در کانادا به ۸.۱ درصد رسید.

تورم ملی کانادا

نرخ تورم کانادا در ماه ژوئن به بالاترین حد در 40 سال گذشته یعنی 8.1 درصد رسید واستانهای نوااسکوشیا و نیوبرانزویک هر دو نرخ تورم بالاتر از 9 درصد را ثبت کردند.

بیشتر بخوانید