Archive for Tag: استانهای کانادا

برنامه مهاجرتی جدید دولت کانادا برای فرانسه زبانان

مهاجرت فرانسه زبانان

بازدید خود از شهر باترست در ایالت نیوبرانزویک از تمام فرنسه زبانان مقیم کانادا که دارای اقامت موقت (مانند دارندگان ویزای کار و دانشجویان فارغ التحصیل) می باشند، دعوت کردند با توجه به

بیشتر بخوانید
ورود استان نیوبرانزویک به فاز دوم سبز

ورود استان نیوبرانزویک به فاز دوم سبز

به گفته آقای هیگز نخست وزیر استان، با توجه به روند واکسیناسیون، استان نیوبرانزویک زودتر از تاریخ پیش بینی شده همه ممنوعیت های ناشی از کووید را حذف خواهد نمود.

بیشتر بخوانید
استان نیوبرانزویک دارای کامل ترین بازیابی اشتغال در بین استانهای کانادا

اشتغال در نیوبرانزویک

بر اساس گزارش اداره آمار کانادا در مورد بررسی نیروی کار که در ماه جولای انجام گردید، میزان اشتغال در نیوبرانزویک 96.6 درصد میزان آن در ماه فوریه یعنی قبل از شروع محدودیت های Covid-19 می باشد. این استان...

بیشتر بخوانید