ONB در نیوبرانزویک

کمک ONB و آژانس های اسکان به تازه واردان در نیوبرانزویک

کمک ONB و آژانس های اسکان به تازه واردان در نیوبرانزویک

در 1 آوریل 2021، تیم متخصصان دانشجویان بین المللی، تیم مهاجرت، تیم جذب نیروی کار و تیم اسکان نیوبرانزویک رسماً بخشی از تیم ONB شدند. این وضعیت ONB را به عنوان اهرم اقتصادی مهاجرت و رفع نیازهای بازار کار کارفرمایان نیوبرانزویک بهتر کرده است.

آرلین دان، وزیر مسئول امور مهاجرت و فرصت‌ها، گفت: “استراتژی رشد جمعیت نیوبرانزویک اثرگذار بوده و جمعیت استان همچنان در حال افزایش است و ما متعهد به بهبود تجربه برای کسانی هستیم که رویای آنها زندگی در استان زیبای ماست.”

برای حفظ رشد مثبت جمعیت و شتاب اشتغال، مهاجرت همچنان برای نیوبرانزویک مهم خواهد بود.

آژانس های اسکان در حصول اطمینان از اینکه تازه واردان از حمایت های مناسب برای زندگی، کار و پیشرفت در نیوبرانزویک برخوردار هستند، نقش مهمی ایفا می کنند. شورای چند فرهنگی نیوبرانزویک از 14 آژانس اسکان و 3 انجمن قومی فرهنگی در سراسر استان تشکیل شده است. این 17 سازمان عضو، به تازه واردان، مهاجران و پناهندگان کمک می کنند تا خدمات مورد نیاز خود را برای اسکان موفقیت آمیز در نیوبرانزویک بیابند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://huddle.today/2022/09/26/how-onb-and-settlement-agencies-help-newcomers-thrive-in-new-brunswick

Related posts

تقویت سیستم مهاجرت کانادا

تقویت سیستم مهاجرت کانادا

تقویت سیستم مهاجرت کانادا آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، در تاریخ ۳۱ اکتبر گزارشی مبنی بر تقویت سیستم مهاجرتی برای آینده کانادا را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید