ویزای کار

ویزای کار

ویزای کار ویزایست معمولا چندبار ورود که به متقاضی اجازه می دهد در طول دوره زمانی مشخص وارد کانادا شده و در آن کشور به صورت موقت مشغول به کار شود. همراه ویزای کار یک برگه مجوز کار نیز برای متقاضی صادر می شود که در آن مشخصاتی مانند نوع کار، نام کارفرما، مدت زمان مجاز و سایر موارد قید شده است و متقاضی می تواند با داشتن این مجوز بطور موقت در کانادا مشغول به کار شود.

 

ویزای کار در برنامه های گوناگونی صادر می شود که به چند مورد اصلی آن می توان اشاره کرد:

 

  • برای کسانی که پیشنهاد کاری معتبر و مورد تایید اداره مهاجرت از یک کارفرمای کانادایی دارند.
  • همسر دانشجویانی که در حال تحصیل در کانادا می باشند.
  • دانشجویانی که در کانادا فارغ التحصیل شده اند و قصد کار در این کشور را دارند.
  • متقاضیان مهاجرت استانی که تائید استان را دریافت نموده اند.

 

مزایای داشتن ویزا و کار موقت در کانادا

 

  • تحصیل رایگان فرزندان تا مقطع دیپلم
  • استفاده از خدمات بیمه دولتی رایگان
  • امکان استفاده از برنامه های مهاجرتی مناسب برای دریافت اقامت دائم