نیوبرانزویک مکانی برتر

استان نیوبرانزویک مکانی برتر برای کار و زندگی

استان نیوبرانزویک مکانی برتر برای کار و زندگی

اخیرا، مجلات بزرگ آمریکای شمالی، استان نیوبرانزویک را به عنوان یکی از مکانهای برتر برای زندگی و کار اعلام کردند.

یکی از مهاجران که تجربه زندگی در شهرهای بزرگ را داشته  می گوید: “من احساس می كنم  نیوبرانزویك جایی است كه آینده در آن قرار دارد. این استان دارای فضای بی حد و حصر، هوای پاک، میزان جرم و جنایت کم و موارد مثبت دیگر است.”

برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://huddle.today/these-high-skilled-newcomers-say-new-brunswick-is-where-the-future-is

Related posts

تقویت سیستم مهاجرت کانادا

تقویت سیستم مهاجرت کانادا

تقویت سیستم مهاجرت کانادا آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، در تاریخ ۳۱ اکتبر گزارشی مبنی بر تقویت سیستم مهاجرتی برای آینده کانادا را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید