نیاز نیوبرانزویک به مهاجر

نیاز استان نیوبرانزویک به پذیرش مهاجر

نیاز استان نیوبرانزویک به پذیرش مهاجر

رشد جمعیت نیوبرانزویک پایه ای برای رشد اقتصادی پایدار است رشد جمعیت برای برآوردن نیازهای نیروی کار فعلی و آینده استان لازم است، اما مزایایی فراتر از مسئله نیروی کار وجود دارد.

افزایش جمعیت استان بدون مهاجرت قابل توجه و مداوم، امکان پذیر نمی باشد. اداره آمار کانادا در سال 2020 گزارش داد که میانگین نرخ تولد در نیوبرانزویک 1.42 تولد به ازای هر زن است – در صورتیکه استان برای حفظ جمعیت فعلی خود به حدود 2.1 یا بیشتر نیاز دارد. بنابراین به 500000 مهاجر تازه وارد در سال برای کشور (و سهم متناسب نیوبرانزویک از آن) نیاز داریم.

از زمان ورود پناهجویان سوری در سال 2017، نیوبرانزویک شاهد رشد سالانه جمعیت بوده است و از آن زمان تاکنون حدود 40000 نفر افزایش یافته است. میانگین سن استان شش ماه کاهش یافته است که هر دو پیروزی بزرگی هستند، اما این رشد برخی از مسائل اساسی را نیز آشکار کرده است که رشد مستمر ما را تهدید می کند – مسائل بزرگی مانند ارائه مراقبت های بهداشتی موثر، ساخت مسکن مناسب برای همه و ارائه آموزش با کیفیت بالا در سراسر استان.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

New Brunswick Needs Immigration

Related posts

محدودیت پذیرش دانشجویان بین المللی در کانادا

محدودیت دانشجویان بین المللی

کانادا در سال گذشته میزبان ۸۰۰۰۰۰ دانشجوی بین المللی بوده و در حال حاضر با مشکل کمبود مسکن مواجه است.

بیشتر بخوانید
برنامه جدید دولت کانادا برای کمک به خرید اولین خانه

خرید اولین خانه

آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، برنامه جدید کمک به خرید اولین خانه از طریق گشایش

بیشتر بخوانید