فرصت های شغلی برای جویندگان کار

فرصت های شغلی برای جویندگان کار

در مواردی که تامین نیروی کار به تعداد کافی با شرایط مورد نظر کارفرما در استان امکان پذیر نباشد، کارفرماها معمولا با دریافت مجوز از روش های گوناگون با تایید اداره مهاجرت اقدام به صدور پیشنهاد کار معتبر برای نیروهای متخصص خارج از کانادا می کنند. این فرآیند می تواند منجر به صدور ویزای کار و سپس استخدام متقاضی توسط کارفرمای کانادایی شده و متقاضی را قادر سازد تا در قالب یکی از روش های مهاجرتی مانند روش کارگر ماهر با حمایت کارفرما، روش اکسپرس انتری استانی، یا روش نمونه برای استان های آتلانتیک و … برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام نماید.

 

شرکت مهاجرتی  Swallow میتواند با در اختیار داشتن رزومه و مشخصات متقاضیان ماهر که سابقه کار مناسب در کشور خود دارند، آنان را به کارفرماهای مرتبط معرفی کند تا در صورت انتخاب کارفرما، اقدام به درخواست ویزای کار برای متقاضی و ویزا های مورد نیاز برای اعضای خانواده او نماید.

 

اگر شما نیز مایل هستید تا روزمه و مشخصات خود را برای ما ارسال نمایید، میتوانید با تکیمل فرم شماره ۲ مربوط به کارگر ماهر با ما در ارتباط باشید. Swallow Immigration  در صورت انطباق سوابق کاری شما با نیاز های کارفرماهای مراجعه کننده به این دفتر با شما تماس خواهد گرفت.

 فرم شماره ۲