سوپر ویزا

سوپر ویزا

 سوپر ویزا همان ویزای توریستی است که با شرایطی خاص برای پدر و مادر ها و نیز پدربزرگ و مادربزرگ هایی صادر می شود که قصد دیدار فرزندان و یا نوه های خود در کانادا را دارند و مایل هستند تا در هر بار سفر بیش از ۶ ماه در کانادا اقامت داشته باشند.

سوپر ویزا یک ویزای چندبار ورود ویزیتوری است که معمولا برای یک دوره ۱۰ ساله صادر می شود و این اجازه را به دارنندگان ویزا می دهد که با هر بار ورود بتوانند تا مدت ۲ سال بطور قانونی در کانادا اقامت داشته باشند.

 

شرایط لازم برای دریافت سوپر ویزا

 

  • داشتن پاسپورت و هرگونه مدرک معتبر برای مسافرت
  • نداشتن هیچگونه سابقه محکومیت جزایی و یا سوء پیشینه
  • داشتن دعوت نامه از طرف فرزند یا نوه ای که اقامت دائم و یا شهروندی کانادا را دارد
  • داشتن حداقل درآمد برای شخص دعوت کننده (این مبلغ براساس تعداد اعضای خانواده دعوت کننده و نیز تعداد دعوت شدگان معین می شود.)
  • داشتن دلایل کافی برای قانع کردن اداره مهاجرت برای ترک کانادا در مهلت قانونی
  • انجام انگشت نگاری در یکی از مراکز ویزای کانادا برای متقاضیان کمتر از ۸۰ سال