New Brunswick Attractions

سفر به نیوبرانزویک، 
نیوبرانزویک سرزمین فرصت ها است، بهترین مکان برای بازدید و ایجاد تجارت در استان نیوبرانزویک کانادا می باشد.

برای مطالعه بیشتر در مورد جاذبه های نیوبرانزویک به وبسایت زیر مراجعه کنید:

Home

 

Related posts

محدودیت پذیرش دانشجویان بین المللی در کانادا

محدودیت دانشجویان بین المللی

کانادا در سال گذشته میزبان ۸۰۰۰۰۰ دانشجوی بین المللی بوده و در حال حاضر با مشکل کمبود مسکن مواجه است.

بیشتر بخوانید
برنامه جدید دولت کانادا برای کمک به خرید اولین خانه

خرید اولین خانه

آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، برنامه جدید کمک به خرید اولین خانه از طریق گشایش

بیشتر بخوانید