رشد سریع مهاجرت در آتلانتیک

رشد سریع مهاجرت در آتلانتیک کانادا

رشد سریع مهاجرت در آتلانتیک کانادا

طبق آمار کانادا، اکنون مهاجران بیشترین سهم از جمعیت کانادا را در بیش از 150 سال گذشته تشکیل می دهند.

داده های جدید از سرشماری 2021 نشان می دهد که 8.3 میلیون نفر یا 23 درصد از جمعیت کانادا، مهاجر یا دارای اقامت دائم هستند یا بوده اند. بیش از 1.3 میلیون مهاجر جدید از سال 2016 تا 2021 به طور دائم در کانادا مستقر شدند.

اداره آمار کانادا می گوید سهم مهاجرانی که اخیرا در آتلانتیک کانادا مستقر شده اند از سال 2006 تقریباً سه برابر شده است و از 1.2 درصد در سال 2006 به 3.5 درصد در سال 2021 رسیده است.

در طول دوره 15 ساله، سهم مهاجران اخیر به 1.6 درصد در نوااسکوشیا، 1.2 درصد در نیوبرانزویک، 0.4 درصد در جزیره پرنس ادوارد و 0.3 درصد در نیوفاندلند و لابرادور افزایش یافته است.

بیش از 48 درصد از کل مهاجران ساکن در مانکتن از سال 2016 تا 2021 ساکن شدند. این تعداد در فردریکتون 39 درصد، در سنت جان 36 درصد، در هالیفاکس 35 درصد و در سنت جانز 32 درصد است.

بیش از نیمی از مهاجرانی که اخیراً در کانادا زندگی می کنند، تحت برنامه های اقتصادی پذیرفته شده اند. که بیش از دو سوم از آنها  ازطریق برنامه های کارگران ماهر یا برنامه کاندیداهای استانی انتخاب شدند.

آسیا، از جمله خاورمیانه، با 62 درصد، قاره محل تولد اکثر مهاجران اخیر، می باشد. تقریباً از هر پنج مهاجر اخیر، یک نفر در هند متولد شده است، که این کشور را به کشور پیشرو در مهاجرت اخیر به کانادا تبدیل کرده است.

سهم مهاجران اخیر از اروپا همچنان رو به کاهش است و از نزدیک به 62 درصد در سال 1971 به تنها 10 درصد در سال 2021 کاهش یافته است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

Census Shows Rapid Immigration Growth In Atlantic Canada

Related posts