ثابت ماندن مشاغل

ثابت ماندن تعداد مشاغل مورد نیاز در سراسر کانادا

ثابت ماندن تعداد مشاغل مورد نیاز در سراسر کانادا

آخرین نظرسنجی نیروی کار  که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که نرخ بیکاری در سطح پنج درصد باقی مانده است.

اقتصاد کانادا پس از افزایش 69000 شغلی در دسامبر و 150000 شغلی در ژانویه در ماه گذشته تنها 22000 شغل ایجاد کرد.

بیشتر این افزایش ها در نیوبرانزویک، جزیره پرنس ادوارد، نیوفاندلند و لابرادور، و منیتوبا بوده است. اشتغال در نوا اسکوشیا کاهش یافت و در استان های باقی مانده تغییر چندانی نکرد.

تعداد افراد شاغل در بخش مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی در ماه فوریه 15000 نفر افزایش یافت .همچنین افراد بیشتری در مدیریت دولتی مشغول به کار بودند.

اشتغال در مشاغل ساختمان و سایر خدمات پشتیبانی کاهش یافت و اولین کاهش قابل توجه از اکتبر 2021 را به خود اختصاص داد.

بر اساس مقایسه سال به سال، متوسط دستمزد ساعتی در ماه فوریه 5.4 درصد افزایش یافت و به 33.16 دلار رسید.

نیوبرانزویک 600 شغل تمام وقت را از دست داد اما 5700 شغل پاره وقت به دست آورد که باعث شد نرخ بیکاری ۱.۲ درصد کاهش یابد. و به ۶.۲ درصد برسد.

نوا اسکوشیا 3700 شغل تمام وقت و 1000 شغل پاره وقت را از دست داد. این باعث شد که نرخ بیکاری هفت دهم درصد افزایش یابد و به 5.7 درصد برسد.

جزیره پرنس ادوارد با کاهش نرخ بیکاری به 6.7 درصد از هفت درصد در ماه قبل، 1700 شغل ایجاد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://huddle.today/2023/03/10/job-numbers-steady-across-canada/

Related posts