برنامه های استان پرنس ادوارد آیلند

برنامه های استان پرنس ادوارد آیلند

روش 1

NB Icon

• کارآفرینی (Entrepreneurial Stream)

این روش مخصوص متقاضیانی است که تجربه مالکیت بیزینس خود یا تجربه مدیریت ارشد در یک بیزینس را دارا می باشند و تمایل به زندگی در پرنس ادوارد دارند. در این روش متقاضیان  می بایست یک بیزینس شخصی به ارزش حداقل ۱۵۰،۰۰۰ دلار در استان راه اندازی یا خریداری نمایند و به صورت فعال و روزانه در مدیریت آن بیزینس مشارکت نمایند.

الزامات این روش عبارتند از :

 

 • داشتن حداقل دارایی قابل ارزیابی به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ دلار که از طریق مشروع و قانونی به دست آمده باشد
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن سن بین ۲۱ تا ۵۹ سال
 • داشتن تجربه مدیریت ارشد یا مالکیت بیزینس
 • داشتن حداقل مدرک زبان CLB4
 • تمایل به زندگی و اقامت و راه اندازی بیزینس و مدیریت روزمره آن در پرنس ادوارد

 

مراحل این روش:

 

مرحله اول: پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم، متقاضی میبایست نسبت به تکمیل فرم (EOI (Expression of Interest  و ارائه آن به اداره مهاجرت اقدام نماید. این پرونده تا شش ماه در اداره مهاجرت باقی می ماند و بر اساس امتیازات کسب شده متقاضی در این فرم، در هر انتخاب اداره مهاجرت، بالاترین امتیازها انتخاب می شود. شرکت Swallow Immigration با همکاری نمایندگان محلی برای بالا بردن امتیاز متقاضیان نسبت به دریافت توصیه نامه (Endorsement letter) از جوامع محلی اقدام خواهد نمود.

 

 

مرحله دوم: دریافت دعوتنامه برای اقدام ITA) Invitation to apply)

اگر EOI متقاضی توسط اداره مهاجرت انتخاب شود متقاضی دعوتنامه ای برای اقدام (ITA) از اداره مهاجرت دریافت می نماید. در این مرحله متقاضی می بایست کلیه فرمهای استانی و فدرال را تکمیل و همراه مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر تحویل اداره مهاجرت نماید.

 

مرحله سوم: شرکت در مصاحبه

در این مرحله اداره مهاجرت پرونده دریافتی را بررسی کرده و در صورت کامل بودن از متقاضی درخواست می نماید تا برای مصاحبه به این اداره مراجعه نماید. موضوع مصاحبه شامل گفتگو در باره شرایط خانواده، تحصیلات، شغل، تجربیات و بیزینس پلن ارائه شده متقاضی می باشد. متقاضی برای شرکت در این مصاحبه باید اطلاعات کامل و دقیق و قابل ارائه در مورد پلن آینده خود در استان داشته باشد.

شرکت Swallow Immigration در ارائه و تکمیل بیزینس پلن و آماده سازی متقاضی برای انجام مصاحبه همکاری خواهد نمود.

 

مرحله چهارم: دریافت قرارداد و نامه اقدام برای ویزای کار

در صورت موافقت اداره مهاجرت با پرونده متقاضی پس از مصاحبه، قرارداد امضا شده توسط اداره مهاجرت و نیز نامه اقدام برای ویزای کار به متقاضی ارسال می شود و متقاضی می بایست مدارک لازم جهت دریافت مجوز کار (Work Permit) را کامل و تحویل اداره مهاجرت فدرال نماید.

 

مرحله پنجم: ورود به استان

در این مرحله با صدور ویزای کار متقاضی به همراه خانواده می بایست وارد استان شده و ظرف مدت ۳۰ روز خود را به اداره مهاجرت معرفی نماید. در این جلسه افسر مسئول پرونده به متقاضی معرفی می شود تا اطلاعات لازم جهت راه اندازی بیزینس موردنظر در اختیار متقاضی قرار دهد. پس از اجرای مفاد قرارداد نامه قبولی استان صادر و تحویل متقاضی خواهد شد.

 

مرحله ششم: تکمیل پرونده اقامت دائم کانادا

پس از دریافت نامه قبولی استان متقاضی می بایست فرمهای فدرال را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز این مرحله برای دریافت ویزای اقامت دائم به کانادا (PR) اقدام نماید.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/business_guide_1.pdf

 

 

روش 2

NB Icon

• برنامه دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل در استان (International Graduates)

متقاضی در صورتی می تواند برای اخذ اقامت دائم از طریق این روش اقدام نماید که از یک انستیتو معتبر در پرنس ادوارد فارغ التحصیل شده و در حال حاضر مشغول کار در این استان باشد. این روش که کارفرما محور می باشد به کارفرمایان اجازه می دهد موقعیتهای شغلی با مهارت بالا که توسط نیروی کار محلی تکمیل نمیشود توسط این فارغ التحصیلان تکمیل نمایند.

الزامات این روش عبارتند از:

 

 • داشتن پیشنهاد کار دراز مدت (حداقل دو ساله) از یک کارفرما در پرنس ادوارد با گروه کاری  A ،O و B
 • داشتن حداقل ۶ ماه سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی خود
 • داشتن مجوز کار معتبردر کانادا
 • توانایی حضور در مصاحبه با کارکنان دفتر مهاجرت در صورت لزوم
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم اخذ شده از مراکز آموزشی پرنس ادوارد
 • داشتن سن بین ۱۸ تا ۵۹ سال
 • داشتن سطح زبان کافی جهت انجام کار پیشنهادی
 • داشتن منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه های مهاجرت و شروع زندگی خود و خانواده در پرنس ادوارد
 • تمایل به زندگی و اقامت در پرنس ادوارد

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/international-graduates

روش 3

NB Icon

• برنامه نیروی کار با شغلهای سخت و دشوار (Skilled Worker in PEI)

متقاضی در صورتی می تواند برای اخذ اقامت دائم از طریق این روش اقدام نماید که در حال حاضر در این استان مشغول به کار می باشد. این روش کارفرما محور است و به کارفرمایان اجازه می دهد موقعیتهای شغلی سخت و کم مهارت که با نیروهای کار محلی تکمیل نمی شود را جایگزین نمایند.

الزامات این روش عبارتند از:

 

 • داشتن پیشنهاد شغل تمام وقت و دراز مدت (دائم یا حداقل دوساله) با گروه شغلی C یا D
 • داشتن حداقل ۶ ماه شغل تمام وقت در پرنس ادوارد
 • داشتن مجوز کار معتبر و قانونی در کانادا
 • توانایی حضور در مصاحبه
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن سن بین ۱۸ تا ۵۹ سال
 • داشتن حداقل دو سال تجربه کار تمام وقت یا مرتبط با تحصیلات در ۵ سال گذشته
 • داشتن حداقل مدرک زبان CLB4
 • داشتن منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه های مهاجرت و شروع زندگی خود و خانواده در پرنس ادوارد
 • تمایل به زندگی و اقامت در پرنس ادوارد

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/critical-workers

روش 4

NB Icon

• برنامه نیروی کار متخصص در پرنس ادوارد (Skilled Worker in PEI)

متقاضی در صورتی می تواند برای اخذ اقامت دائم از طریق این روش اقدام نماید که در حال حاضر در این استان مشغول به کار می باشد. این روش کارفرما محور است و به کارفرمایان اجازه می دهد موقعیتهای شغلی با مهارت بالا که با نیروهای کار محلی تکمیل نمی شود جایگزین نمایند.

الزامات این روش عبارتند از:

 

 • داشتن پیشنهاد شغل تمام وقت و دراز مدت (دائم یا حداقل دوساله) از یک کارفرما در پرنس ادوارد با گروه شغلی O ,A, or B
 • داشتن اقامت قانونی در کشور محل سکونت
 • داشتن مجوز کار معتبر در کانادا
 • توانایی حضور در مصاحبه
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
 • داشتن سن بین ۱۸ تا ۵۹ سال
 • داشتن حداقل دو سال تجربه کار تمام وقت در ۵ سال گذشته
 • داشتن مدرک زبان CLB4 یا تایید کفایت مهارت زبان توسط کارفرما یا ارائه مدارکی دال بر تحصیل به زبان انگلیسی یا فرانسه از یک انستیتو بین المللی
 • داشتن منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه های مهاجرت و شروع زندگی خود و خانواده در پرنس ادوارد
 • تمایل به زندگی و اقامت در پرنس ادوارد

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/skilled-workers-pei

روش 5

NB Icon

• برنامه نیروی متخصص خارج از کانادا (Skilled Worker Outside Canada)

متقاضی در صورتی می تواند برای اخذ اقامت دائم از طریق این روش اقدام نماید که در حال حاضر در این استان مشغول به کار می باشد. این روش کارفرما محور است و به کارفرمایان اجازه می دهد موقعیتهای شغلی با مهارت بالا که با نیروهای کار محلی تکمیل نمی شود را جایگزین نمایند.

الزامات این روش عبارتند از:

 

 • داشتن پیشنهاد کار تمام وقت و دراز مدت ( دائم یا حداقل دو ساله) با گروه کاری O ،A یا B (نکته مهم: کارفرما باید پیشنهاد کار را به تایید دفتر مهاجرت استان رسانده باشد.)
 • داشتن اقامت قانونی در کشور محل اقامت
 • داشتن مجوز کار معتبر در کانادا
 • داشتن توانایی حضور در مصاحبه
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
 • داشتن سن بین ۱۸ تا ۵۹ سال
 • داشتن حداقل دو سال تجربه کار تمام وقت در ۵ سال گذشته
 • داشتن مدرک زبان CLB4 یا تایید کفایت مهارت زبان توسط کارفرما یا ارائه مدارکی دال بر تحصیل به زبان انگلیسی یا فرانسه از یک انستیتو بین المللی
 • داشتن منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه های مهاجرت و شروع زندگی خود و خانواده در پرنس ادوارد
 • تمایل به زندگی و اقامت در پرنس ادوارد

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/skilled-workers-outside-canada

روش 6

NB Icon

•برنامه اکسپرس انتری (Express Entry)

این روش مخصوص متقاضیانی است که قبلا برای روش اکسپرس انتری فدرال ثبت نام نموده باشند.

این روش مخصوص متقاضیانی است که قبلا برای روش اکسپرس انتری فدرال ثبت نام نموده باشند. برای ثبت نام در سیستم فدرال متقاضی باید تمام الزامات یکی از برنامه های اقتصادی فدرال بشرح زیررا داشته باشد:

 1. برنامه نیروی کار متخصص (Federal Skilled Worker Program)
 2. برنامه مشاغل فنی حرفه ای فدرال (Federal Skilled Trades Program)
 3. برنامه نیروی متخصص با  تجربه کار کانادایی (Canadian Experience Class)

لازم به ذکر است پذیرفته شدن در اکسپرس انتری استان پرنس ادوارد شانس متقاضی جهت دریافت دعوتنامه از دولت فدرال را افزیش میدهد .

برای پذیرفته شدن در این برنامه الویت با کسانی است که در پرنس ادوارد زندگی و کار می کنند .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/pei-express-entry

درباره پرنس ادوارد آیلند

Golf

Golf in Prince Edward Island
Golf in Prince Edward Island

PEI Beaches

Prince Edward Island
Canadian Province
PEI Beaches

Waterfront

Prince Edward Waterfront

Prince Edward Waterfront

Charlottetown

City in Prince Edward Island, Canada

Charlottetown