برنامه نمونه برای استان های آتلانتیک

برنامه نمونه برای استان های آتلانتیک

Atlantic Icon

استان های آتلانتیک

 • دانشجویان فارغ التحصیل
 • نیروی کار متخصص
 • نیروی کار نیمه متخصص

این برنامه برای کمک به کارفرمایانی در استان های آتلانتیک کانادا طراحی شده که برای برطرف کردن کمبود نیروی کار مورد نیاز خود، مایل هستند تا از نیروی کار خارجی و یا دانشجویان خارجی فارغ التحصیل در این استان ها استفاده نمایند.

در این روش، سه برنامه مشخص برای استخدام نیروی کار خارجی در نظر گرفته شده است که عبارت اند از:

 • دانشجویان فارغ التحصیل
 • نیروی کار متخصص
 • نیروی کار نیمه متخصص

 

برای اقدام هر یک از روش های فوق، متقاضی میبایست نامه پیشنهاد کاری معتبر ازیک کارفرمای مورد تایید این روش را داشته باشد.

در ضمن، هر یک از این روش ها،  شرایط  جداگانه برای متقاضیان خود تعریف کرده اند که شرایط هر یک از آنها عبارت اند از‌:

 

دانشجویان فارغ التحصیل

 

برای متقاضیانی که در یکی از استان های آتلانتیک کانادا زندگی و تحصیل کرده اند، موارد زیر مورد نیاز است:

 

 • حداقل ۱۶ ماه زندگی در یکی از استان های آتلانتیک در ۲ سال قبل از فارغ التحصیل شدن
 • داشتن مدرک تحصیلی مناسب
 • داشتن مدرک زبان در حد مورد نیاز شغلی (حداقل CLB4)
 • داشتن حداقل نقدینگی برای پرداخت ۶ ماه هزینه ی زندگی در کانادا

 

نیروی کار متخصص

 

در این روش موارد زیر مورد نیاز است:

 

 • داشتن حداقل ۱۵۶۰ ساعت سابقه کار در سه سال گذشته در گروه های O, A, B طبقه بندی ملی مشاغل کانادا همراه با دریافت حقوق
 • داشتن مدرک تحصیلی مناسب
 • داشتن مدرک زبان در حد مورد نیاز شغلی (حداقل CLB4)
 • داشتن حداقل نقدینگی برای پرداخت ۶ ماه هزینه ی زندگی  در کانادا

 

نیروی کار نیمه متخصص

 

 • داشتن حداقل ۱۵۶۰ ساعت سابقه کار در سه سال گذشته در مشاغل مشخص شده همراه با دریافت حقوق
 • داشتن مدرک تحصیلی مناسب
 • داشتن مدرک زبان در حد مورد نیاز شغلی (حداقل CLB4)
 • داشتن حداقل نقدینگی برای پرداخت ۶ ماه هزینه ی زندگی در کانادا

 

برای آگاهی بیشتر درباره مطالب فوق میتوانید به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

 

آتلانتیک لینک