برنامه مخصوص فرانسوی زبان ها

برنامه مخصوص فرانسوی زبان ها

متقاضیانی که زبان دوم آنها فرانسوی است و مهارت زبان آنها در حد CLB7 می باشد،

میتوانند مشخصات خود مانند:

 

1- نام و نام خانوادگی

2- ایمیل

3- تاریخ تولد

4- میزان تحصیلات

5- سطح زبان فرانسه

6- رزومه

 

برای ما به آدرس زیر ارسال نمایند تا همکاران ما جهت ارائه و یا دریافت اطلاعات بیشتر با آنها تماس بگیرند.

info@Swallowimmigration.ca