بازنشستگی شاغلین کانادایی

افزایش بی سابقه باز نشستگی شاغلین کانادایی

افزایش بی سابقه باز نشستگی شاغلین کانادایی

سازمان آمار کانادا داده های جدیدی از سرشماری سال ۲۰۲۱ را در ۲۷ آوریل اعلام نمود.

خانم لوران مارتل، مدیر مرکز جمعیت شناسی سازمان، گفت بر اساس این آمار، تعداد افراد مشغول به کار که در آستانه  باز نشستگی هستند هرگز به این میزان نبوده است.

خانم مارتل گفت: از هر ۵ کانادایی مشغول به کار یک نفر بین سن ۵۵ تا ۶۴ سال قرار دارد که نشان می دهد ۲۲ درصد از شاغلین در شرف بازنشستگی هستند.

با توجه با آمار ارائه شده و با حجم زیاد بازنشستگان پیش رو و تعداد کم بیکاران، کانادا بشدت با کمبود نیروی کار مواجه خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://huddle.today/2022/04/29/a-record-number-of-canadians-are-facing-retirement/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN

A Record Number Of Canadians Are Facing Retirement

Related posts

محدودیت پذیرش دانشجویان بین المللی در کانادا

محدودیت دانشجویان بین المللی

کانادا در سال گذشته میزبان ۸۰۰۰۰۰ دانشجوی بین المللی بوده و در حال حاضر با مشکل کمبود مسکن مواجه است.

بیشتر بخوانید
برنامه جدید دولت کانادا برای کمک به خرید اولین خانه

خرید اولین خانه

آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، برنامه جدید کمک به خرید اولین خانه از طریق گشایش

بیشتر بخوانید