اینترنت نسل پنج (5G) به فردریکتون

ورود فناوری اینترنت نسل پنج (5G) به فردریکتون

ورود فناوری اینترنت نسل پنج (5G) به فردریکتون

هفته گذشته شرکت راجرز و شهرداری فردریکتون اعلام کردند که در حال حاضر فناوری اینترنت نسل پنج از طریق ارائه دهنده اینترنت در شهر موجود است.

اینترنت نسل پنج شرکت راجرز با پشتیبانی اریکسون، بزرگترین شبکه در کانادا است که در بیش از 60  شهر در سراسر کشور راه اندازی شده و تا پایان سال به بازارهای بیشتری دسترسی می یابد.

راجرز همچنین با همکاری ایگنایت فردریکتون در زمینه تهیه فناوری اینترنت نسل پنج از آزمایشگاه نوآوری در مرکز سایبری واقع در ناولج پارک، که توسط سایبر نیوبرانزویک اداره می شود، استفاده می نماید.

Related posts

محدودیت پذیرش دانشجویان بین المللی در کانادا

محدودیت دانشجویان بین المللی

کانادا در سال گذشته میزبان ۸۰۰۰۰۰ دانشجوی بین المللی بوده و در حال حاضر با مشکل کمبود مسکن مواجه است.

بیشتر بخوانید
برنامه جدید دولت کانادا برای کمک به خرید اولین خانه

خرید اولین خانه

آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، برنامه جدید کمک به خرید اولین خانه از طریق گشایش

بیشتر بخوانید