اکسپرس انتری برای تجارب فنی

کانادا ارسال اولین دعوتنامه اکسپرس انتری برای دارندگان تجارب فنی اعلام کرد.

کانادا ارسال اولین دعوتنامه اکسپرس انتری برای دارندگان تجارب فنی اعلام کرد.

مارک میلر، وزیر جدید مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، اعلام کرد که اولین دور برای انتخاب بر اساس دسته بندی در این هفته (هفته اول آگوست) آغاز می شود. این انتخاب با تمرکز بر نامزدهای دارای تخصص فنی – از جمله نجاری، لوله کشی و جوشکاری -می باشد که به بخش ساخت و ساز کانادا کمک می کند تا استعدادهای ماهر مورد نیاز خود را در سراسر کشور جذب کند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2023/08/canada-announces-the-first-ever-express-entry-invitations-for-newcomers-with-experience-in-the-trades.html

Related posts

محدودیت پذیرش دانشجویان بین المللی در کانادا

محدودیت دانشجویان بین المللی

کانادا در سال گذشته میزبان ۸۰۰۰۰۰ دانشجوی بین المللی بوده و در حال حاضر با مشکل کمبود مسکن مواجه است.

بیشتر بخوانید
برنامه جدید دولت کانادا برای کمک به خرید اولین خانه

خرید اولین خانه

آقای مارک میلر، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، برنامه جدید کمک به خرید اولین خانه از طریق گشایش

بیشتر بخوانید